Kurs stanowi integralną część szkolenia stacjonarnego pod tym samym tytułem.
Kurs stanowi kontynuację pierwszej części i jest integralną częścią szkolenia stacjonarnego o tym samym tytule.