Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.